Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach i bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych osób odwiedzający stronę: kancelaria-prawna.tychy.pl (zwanej dalej Stroną). Drogi Użytkowniku Strony z Polityki możesz się dowiedzieć kto zbiera twoje dane na tej stronie, jakie dane są zbierane oraz w jakich celach je wykorzystujemy.  

 

1. Informacje podstawowe.

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest: Spółka cywilna radców prawnych Aleksandry Padło, Jerzego Jossé oraz Jerzego Stanisława Jossé prowadzona pod nazwą: Kancelaria Radców Prawnych „TEMIDA” s.c. Jerzy Jossé, Jerzy S. Jossé, Aleksandra Padło pod adresem: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 48, NIP: 6460018370, REGON: 272036731
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
 • Poczty e-mail: [email protected]
 • Telefonicznie: 32 227 40 96 / 500 131 455
 • Korespondencyjnie: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 48

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania.

 

Twoje dane przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 

 • kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na zapytanie, które złożyłeś za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • statystycznych i analitycznych, w celu monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies.

 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

 

Przetwarzamy twoje dane w ograniczonym zakresie:

 • Jeśli uzupełnisz formularz kontaktowy i prześlesz nam za jego pośrednictwem zapytanie to będziemy przetwarzać dane, które nam podałeś.
 • Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Użytkowników ze Strony.

 

4. Termin przechowywania danych.

 

Twoje dane przetwarzane są przez Administratora w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu;

 

5. Zasady przetwarzania danych.

 

 • Legalność – Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 • Bezpieczeństwo − Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
 • Prawa Jednostki − Administrator umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
 • Rozliczalność − Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

 

6. Postępowanie w sprawie naruszenia danych osobowych.

 

Każda osoba, która dostrzeże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych Administratora lub będzie świadkiem naruszenia danych osobowych powinna natychmiast poinformować o tym Administratora.

Administrator powinien w ciągu 72 godzin, od stwierdzenia naruszenia zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Każde stwierdzone naruszenie Administrator odnotowuje w rejestrze naruszeń danych osobowych.

 

7. Prawa użytkowników.

 

W związku z przetwarzaniem przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych oraz
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

8. Pliki cookies.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Każdy Użytkownik, może zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies służą przede wszystkim wygodzie Użytkownika – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

Cechy plików cookies:

 • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzą statystyki, dzięki którym administratorzy serwisu wiedzą, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
 • pozwalają na ulepszenie strony pod względem odpowiedniej segregacji i podziału materiałów, co znacznie zwiększa wygodę Użytkownika
 • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla niego dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jest zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. Ustawienia te mogą również rodzić problemy ze swobodnym przeglądaniem podstron serwisu.

Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KLIENTÓW KANCELARII

Administrator na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria Radców Prawnych „TEMIDA” S.C. Jerzy Jossé, Jerzy S. Jossé, Aleksandra Padło ul. Edukacji 48, 43-100 Tychy (zwana dalej „Administratorem”).

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1.  wykonania przez Administratora umowy świadczenia pomocy prawnej (np. udzielenia porady prawnej lub poprowadzenia w Państwa imieniu sprawy sądowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. kontaktowych, ograniczonych do zakresu zleconej usługi/zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. w związku z wystawieniem faktury VAT) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora (np. opóźnień w płatnościach). Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 5. zabezpieczenia roszczeń Administratora, poprzez archiwizację akt sprawy, w związku z wykonaniem na Państwa rzecz umowy świadczenia pomocy prawnej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 6. kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na zapytanie, które złożyłeś za pośrednictwem formularza kontaktowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 7. statystycznych i analitycznych, w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej Administratora przy użyciu plików cookies oraz Twojego adresu IP, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Odbiorcą Państwa danych mogą być: biuro rachunkowe, firma informatyczna, inne kancelarie prawne, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy współpracujący z Administratorem oraz instytucje państwowe, którym Administrator jest zobowiązany przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora.

5. Posiadają Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do przenoszenia danych,
3) prawo wniesienia sprzeciwu,
4) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z Administratorem (np. umowa o pracę, umowa zlecenia itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w celu jej wykonania.

7. W razie potrzeby prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Administratora ds. ochrony danych osobowych: [email protected]